MdNL | Nieuwsbrief oktober 2018
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Dit jaar is Een bezielde schavuit verschenen, de langverwachte biografie van Jacob van Lennep door Marita Mathijsen. Reden genoeg voor Werkgroep De Moderne Tijd en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA haar te vragen komende donderdagavond te Amsterdam de negende Jacob van Lenneplezing uit te spreken. Mathijsen heeft haar lezing de titel Ken ik u ergens van? De lezer van de negentiende eeuw meegegeven.

Verder in deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de Gouden Eeuw Lezing (door René van Stipriaan), de derde werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling (waar naast Jeroen Koch ook Marita Mathijsen haar opwachting zal maken) en de schitterende jubileumeditie van Herfsttij der Middeleeuwen van Johan Huizinga.

Bent u actief op Facebook of Twitter? ‘Like’ de Maatschappij via www.facebook.com/mijnedlet/ of volg ons op Twitter via @Letterkunde en blijf zo dagelijks op de hoogte van al het nieuws rondom de MdNL.

p Negende Jacob van Lenneplezing door Marita Mathijsen

Op donderdagavond 4 oktober aanstaande zal Marita Mathijsen, biograaf van Jacob van Lennep, de negende Jacob van Lenneplezing uitspreken. De Jacob van Lenneplezing is een samenwerking van Werkgroep De Moderne Tijd en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.


p Tentoonstelling MNL250 nu digitaal beschikbaar!

In 2016 vierde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde het 250-jarig jubileum. Een van de hoogtepunten vormde de tentoonstelling ‘MNL250. Jubileum van een lettergenootschap’, samengesteld door André Bouwman en Rick Honings. Deze tentoonstelling is nu in digitale vorm opgenomen in de collecties van de UB Leiden.


p Derde werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling

Op 6 oktober vindt in Roermond een nieuwe werkvergadering van de Zuidelijke Afdeling plaats. Als sprekers zijn uitgenodigd Marita Mathijsen (over haar biografie van Van Lennep) en Jeroen Koch (over zijn boek ‘Oranje in revolutie & oorlog. Een Europese geschiedenis 1772-1890’).


p Geïllustreerde jubileumeditie Herfsttij der Middeleeuwen

Bij de Leiden University Press is de rijk geïllustreerde jubileumuitgave van ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ verschenen, het magnum opus van historicus Johan Huizinga. De uitgave, onder hoofdredactie van Anton van der Lem, bevat meer dan 300 illustraties in kleur en een volledig uitgewerkte bibliografie.


p Gouden Eeuw Lezing 2018 door René van Stipriaan

In 2018 is het onderwerp van de Gouden Eeuw Lezing gekoppeld aan het herdenkingsjaar van de 400ste sterfdag van de ‘eerste echte Amsterdammer’, G.A. Bredero. De lezing van René van Stipriaan op 9 oktober heeft daarom als titel ‘Shakespeare, Bredero, Rembrandt. Het theater van de hartstochten in de zeventiende eeuw’ meegekregen.


p Bronbeek-symposium met Xaviera Hollander

Het jaarlijkse Bronbeek-symposium (4 november aanstaande te Arnhem) wordt georganiseerd door Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Als thema is dit jaar gekozen voor Liefde en lust in de Indische letteren. Zoals ieder jaar is een bijzondere gast uitgenodigd, en deze keer is dat  schrijfster Xaviera Hollander.


p Symposium ‘Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie’

Alvast voor in de agenda: op vrijdag 16 november vindt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag het symposium ‘Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie’ plaats, georganiseerd door Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT), de Koninklijke Bibliotheek en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online