MdNL | Nieuwsbrief mei 2021
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Afgelopen maand heeft de MdNL de winnaars van twee prijzen bekend gemaakt: de Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2021 werd toegekend aan Charlotte van den Broeck en de Elise Mathilde Essayprijs 2021 aan Adriaan Duiveman. De Dr. Wijnaendts Franckenprijs zal worden uitgereikt tijdens de Laureatenmiddag van de MdNL op zaterdag 30 oktober aanstaande te Leiden.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor een oproep van de Joost Zwagerman Essayprijs, de NBV op Youtube en twee nieuwe boekuitgaven: De Lage Landen en Taalwetten maken en vinden. We besluiten deze nieuwsbrief met de mogelijkheid om een gedrukte versie van het komende Jaarboek te bestellen.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u meer nieuwsberichten, pas verschenen boeken, columns, de actuele agenda en verschillende rubrieken.

p Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2021 voor Charlotte Van den Broeck

De MdNLheeft de Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2021 toegekend aan Charlotte van den Broeck voor haar boek ‘Waagstukken’. De prijs bestaat uit een oorkonde en 3.000 euro.


p Elise Mathilde Essayprijs 2021 voor Adriaan Duiveman

De MdNL heeft de Elise Mathilde Essayprijs 2021 toegekend aan Adriaan Duiveman voor zijn essay ‘Vloeibare grenzen’. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro.


p Oproep Joost Zwagerman Essayprijs 2021

Op 18 november zal de vierde Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. De prijs van € 7.500 is bedoeld voor ‘aanstormend talent’: schrijvers die nog geen essay in boekvorm hebben gepubliceerd en geen vaste positie hebben in de media. De inzendingstermijn sluit op 31 juli 2021.


p De NBV op YouTube

Onze werkgroep de Nederlandse Boekhistorische Vereniging is een YouTube-kanaal gestart! Op het kanaal Nederlandse Boekgeschiedenis deelt de NBV o.a. interviews en presentaties. Er zijn de afgelopen maanden verschillende video’s gepubliceerd op het kanaal.


p De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag

Onlangs verscheen ‘De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag’, geschreven door Marnix Beyen, Judith Pollmann en Henk te Velde. Hoe kreeg de politieke cultuur in Vlaanderen en Nederland vorm? Waar liggen de onderlinge verschillen? En hoe gaan beide gebieden daarmee om?


p ‘Taalwetten maken en vinden’ van Nicoline van der Sijs

Bij Uitgeverij Sterck & de Vreese is ‘Taalwetten maken en vinden. Het ontstaan van het Standaardnederlands’ van Nicoline van der Sijs verschenen, waarin ze laat zien hoe taalgeleerden in de 16de en 17de eeuw discussieerden over de vraag hoe de ideale standaardtaal eruit diende te zien en hoe ze de taalnormen en -regels voor het Standaardnederlands vaststelden.


p Mogelijkheid tot bestellen gedrukt Jaarboek van de Maatschappij

Net als vorige jaren stelt de MdNL haar leden ook dit jaar in de gelegenheid om een gedrukt exemplaar te bestellen van het nieuwe Jaarboek. In mei 2018 heeft de jaarvergadering besloten dat de Jaarboeken niet meer automatisch in gedrukte vorm worden verzonden, u ontvangt te zijner tijd via de e-mail een opgemaakte PDF van het Jaarboek.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online