MdNL | Nieuwsbrief maart 2024
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Afgelopen maand maakte de MdNL bekend dat Femke Deen en Cynthia Zwijnenburg een MdNL-fellowship ontvangen. De jury, bestaande Djoeke van Netten, Stefan Frank en Lieke van Deinsen, koos voor twee zeer verschillende voorstellen, zowel in ervaring van de kandidaat als in periode (16de eeuw vs. tweede helft 20ste eeuw). Beide voorstellen dragen de belofte in zich van mooie verhalen en nieuwe inzichten voor zowel een academisch als het bredere in historie en letterkunde geïnteresseerde publiek!

Tevens in deze nieuwsbrief een oproep voor het onderwijsfonds van de MdNL. Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag van 6.000 euro ter beschikking voor inhoudelijk en/of didactisch vernieuwende onderwijsinitiatieven op het gebied van de neerlandistiek, geschiedenis en/of Nederlandstalige letterkunde in Nederland, Vlaanderen alsook in de zogenaamde ‘extramurale’ gebieden.

En we vestigen ook graag uw aandacht nog op het schrijversbezoek van Ronelda S. Kamfer aan de UB Leiden, de Parelduikermiddag in Amsterdam en de Tiele-dag in Den Haag. Tot slot onze huidige Boekenactie, met de schitterende bundel De zeventiende eeuw.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u nog veel nieuws over en rondom de Maatschappij, columns, de actuele agenda en rubrieken als Poëzie van nu.

p Femke Deen en Cynthia Zwijnenburg ontvangen MdNL-fellowship

De beide MdNL-fellows werken op het grensvlak van geschiedenis en letterkunde, waarbij zij op een eigentijdse wijze aansluiten bij de doelstellingen van de Maatschappij. Lees hier meer over hun onderzoek en het fellowship.


p Oproep onderwijsfonds MdNL 2024

Op dit fonds kan een beroep worden gedaan door al wie onderwijs verstrekt op de genoemde gebieden, zoals U(H)D’s en hoogleraren aan universiteiten, middelbare school-docenten, basisschooldocenten en anderen. Lees hier meer over het onderwijsfonds van de MdNL en en aanvraagprocedure.


p Schrijversbezoek UB Leiden: Ronelda S. Kamfer

De Zuid-Afrikaanse schrijver en dichter Ronelda S. Kamfer brengt op vrijdagavond 8 maart een bezoek aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. Kamfer zal voordragen uit haar nieuwe roman ‘Kompoun’ en worden geïnterviewd door Margriet van der Waal. Lees hier hoe u deze avond kunt bijwonen.


p Parelduikermiddag met o.a.  Julien Ignacio

Op de eerste zaterdag van de Boekenweek vindt zoals altijd in OBA Amsterdam een Parelduikermiddag plaats, georganiseerd door het gelijknamige literair-historische tijdschrift. Deze feestelijke middag is vrij toegankelijk voor belangstellenden. Sprekers dit keer zijn Mark Schaevers, Julien Ignacio en  Sasja Janssen.


p Tiele-dag ‘Boek, bid en bewonder’

Op vrijdagmiddag 19 april vindt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag de Tiele-dag 2024 plaats, met als thema ‘Boek, bid en bewonder’. Op deze Tiele-dag wordt een reis gemaakt van laatmiddeleeuwse, Middelnederlandse en Latijnse psalters tot negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijving voor een Japans publiek.


p Boekenactie MdNL: ‘De zeventiende eeuw’

Deze keer koos de Leiden University Press voor u de bundel ‘De zeventiende eeuw’, onder redactie van Helmer Helmers, Geert Janssen en Judith Noorman. Deze uitgave kunt u nu aanschaffen voor € 34,99 in plaats van € 49,50


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online