MdNL | Nieuwsbrief maart 2020
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Op 2 april aanstaande zal in het Leidse Academiegebouw een speciale Kellendonkmiddag plaatsvinden, georganiseerd door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, UB Leiden en de Stichting Frans Kellendonkfonds. Naast de uitreiking van de Kellendonkprijs aan Wytske Versteeg zal ook het boek Jong in de jaren zestig. De muziek van Frans Kellendonk van Jaap Goedegebuure worden gepresenteerd. Tevens spreekt Geert Buelens over popmuziek als fenomeen tussen hoge en lage cultuur en zorgen Eveline de Bruin en Coen van Beelen voor een muzikale omlijsting.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de eerste editie van de Neerlandistiekdagen, met zowel een academische dag als een publieksdag. Op vrijdag 6 maart zullen academici, docenten, studenten en geïnteresseerden in Leiden samenkomen om de status en het belang van de hedendaagse neerlandistiek te bespreken. Tijdens de publieksdag op zaterdag 7 maart wordt de veelzijdigheid van neerlandistiek getoond aan een breder publiek.

Onderaan in deze nieuwsbrief wijzen we u nog graag op de mogelijkheid tot het bestellen van een gedrukte editie van ons Jaarboek.

p Kellendonkmiddag in Leiden

LET OP: UITGESTELD Tijdens de Kellendonkmiddag op 2 april zal o.a. de Frans Kellendonkprijs 2020 aan Wytske Versteeg worden uitgereikt. Zij ontvangt de prijs voor haar werk als romanschrijfster en essayiste. Toegang tot de middag is kosteloos, maar aanmelden is verplicht.


p Neerlandistiekdagen 2020

Op 6 en 7 maart 2020 vinden de eerste Neerlandistiekdagen in Leiden plaats. Vrijdag 6 maart is een dag voor academici en vakdocenten; zaterdag 7 maart staat open voor het publiek! Karin Amatmoekrim, De Taalstaat en vele anderen – samen verleggen ze de grenzen van de neerlandistiek.


p Themanummer TNTL: Theorie en de digitale geesteswetenschappen

Het laatste nummer van de jaargang 2019 van het ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ (TNTL) is onlangs verschenen en heeft als thema ‘Theorie en de digitale geesteswetenschappen’ meegekregen. In hoeverre kunnen digitale toepassingen een antwoord bieden op de grote onderzoeksvragen van de neerlandistiek?


p Lezingenmiddag Indische Letteren 2020

Op vrijdag 13 maart 2020 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Deze middag vindt plaats in het P.J. Veth-gebouw in Leiden.  Een van de sprekers is Coen van ’t Veer, die in februari promoveerde op zijn proefschrift ‘De kolonie op drift’.


p Jaarlijkse Parelduikermiddag over Boon en Bomans

Zoals ieder jaar organiseert literair-historisch tijdschrift ‘De Parelduiker’ aan het einde van de Boekenweek een speciale middag in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Dit jaar kunt u op zaterdagmiddag 14 maart een programma verwachten dat aansluit bij het thema van de Boekenweek: ‘Rebellen & Dwarsdenkers’.


p Mogelijkheid tot bestellen gedrukt ‘Jaarboek 2020’

Het ‘Jaarboek’ verschijnt niet meer automatisch in gedrukte vorm, u ontvangt te zijner tijd via de e-mail een opgemaakte PDF van het ‘Jaarboek’. Net als vorig jaar stelt de MdNL haar leden ook dit jaar in de gelegenheid om een gedrukt exemplaar te bestellen voor €15. Wij verzoeken u uw bestelling uiterlijk 15 maart a.s. te plaatsen.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online