MdNL | Nieuwsbrief juni 2024
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Op zaterdagmiddag 8 juni vindt in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden onze Jaarvergadering plaats. De jaarstukken en het stemformulier voor nieuwe leden heeft u eerder per mail ontvangen. Aansluitend op de Jaarvergadering organiseert de MdNL een symposium, met als thema ‘Niet enkele voor de pronk. De bibliotheek als wereld, de wereld als bibliotheek’.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de toekenningen Onderwijsfonds 2024, een studiedag rond Jacob Israël de Haan, een oproep voor het Jaarboek De Achttiende Eeuw en de komende lezingenmiddag van Indische Letteren.

We besluiten de nieuwsbrief met onze huidige Boekenactie (de drie Europa-boeken van Luuk van Middelaar) en de laatste mogelijkheid een gedrukte versie van ons Jaarboek te bestellen.

Uiteraard vindt u op onze website www.mdnl.nl, Facebook en X (voorheen Twitter) nog veel meer nieuwsberichten, columns en rubrieken!

p Symposium ‘Niet enkel voor de pronk. De bibliotheek als wereld, de wereld als bibliotheek’

Ook niet-leden van de MdNL zijn van harte uitgenodigd dit symposium op 8 juni bij te wonen. Bekijk hier het volledige programma voor deze themamiddag, met als sprekers Odile Heynders, Mart van Duijn, Goran Bouaziz, Tommy van Avermaete en Kurt De Belder.


p Toekenningen Onderwijsfonds 2024

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde stelt jaarlijks een bedrag van 6.000 euro ter beschikking voor inhoudelijk en/of didactisch vernieuwende onderwijsinitiatieven. Lees hier meer over dit fonds en over de toekenningen van dit jaar.


p Studiedag rond Jacob Israël de Haan in Allard Pierson

In de maand juni zijn er verschillende activiteiten rondom schrijver Jacob Israël de Haan (1881-1924). Op donderdag 6 juni vindt in het Allard Pierson te Amsterdam een studiemiddag plaats, ‘Ademloos luistert mijn lied, nieuwe perspectieven op De Haan’.


p Call for papers Jaarboek De Achttiende Eeuw 2025

Volgend jaar zal het themadossier van het Jaarboek De Achttiende Eeuw (editie 2025) handelen over dromen, beelden en sporen van kinderen. De redactie nodigt auteurs van harte uit tot bijdragen over onderwerpen rondom deze thema’s. Geïnteresseerden kunnen tot 1 augustus aanstaande een kort abstract insturen.


p Lezingenmiddag Indische Letteren

Op vrijdag 21 juni organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag in Leiden. Ditmaal is gekozen voor het thema ‘Getuigen van Indië’. Als sprekers zijn uitgenodigd Leonard Blussé, Margreet van Till, Egbert Fortuin, Petra Timmer, Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira en Martijn Spruit.


p Boekenactie MdNL: de drie Europa-boeken van Luuk van Middelaar voor slechts 50 euro!

Op 6 juni gaan we in Nederland naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Naar aanleiding hiervan heeft de Historische Uitgeverij voor de leden van de MdNL een speciale actie: de drie Europa-boeken van Luuk van Middelaar voor € 50,- in plaats van € 79,50!


p Laatste kans: bestel de gedrukte versie van het Jaarboek

De prijs van het gedrukte Jaarboek bedraagt, inclusief verzendkosten, voor leden woonachtig in Nederland 20 euro en voor leden in het buitenland 25 euro.
U kunt tot uiterlijk 15 juni aanstaande een gedrukt exemplaar van het Jaarboek bestellen.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online