MdNL | Nieuwsbrief december 2022
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Op vrijdagavond 9 december spreekt Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, de 51e Huizingalezing uit in de Pieterskerk in Leiden. De titel van Uslu’s lezing luidt Hoe Nederland cultuur waardeert. Van cultureel nationalisme tot corona en daarna (1872-2022 en verder). Uslu zal hierin vanuit haar achtergrond als cultuurhistoricus én haar verantwoordelijkheid als staatssecretaris reflecteren op de ontwikkeling van het cultuurbeleid in Nederland.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor het Jaarcongres van Werkgroep De Moderne Tijd, drie onlangs verschenen Jaarboeken, de Indische herinneringen van Peter van Zonneveld in Indische Letteren en een nieuwe grafsteen voor schrijfster Henriëtte de Beaufort.

We maken u nog graag eens attent op de MNL-fellowships. Het inzenden van voorstellen kan tot en met 15 december en staat open voor zowel leden als niet-leden. De oproep hiervoor kunt u dus aan alle geïnteresseerden doorsturen!

Bezoek onze website voor nog veel meer nieuws en rubrieken. En volg ons op Facebook en Twitter!

p 51e Huizingalezing door Gunay Uslu

De lezing vindt plaats op vrijdag 9 december 2022 in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 1A te Leiden. De deuren van de Pieterskerk gaan open om 19:00 uur, start van de lezing is om 20:00 uur. Bezoekers ontvangen een boek met de tekst van de lezing en een drankje na afloop.


p Jaarcongres Werkgroep De Moderne Tijd: ‘Oorlog op afstand’

Op vrijdag 9 december wordt in Amsterdam het Jaarcongres van onze Werkgroep De Moderne Tijd gehouden. Het thema van dit congres is ‘Oorlog op afstand. De Lage Landen tussen neutraliteit en betrokkenheid’. Bekijk hier het volledige programma.


p Jaarboek De Zeventiende Eeuw verschenen

De zesde editie van het ‘Jaarboek De Zeventiende Eeuw’ is verschenen en opent met maar liefst twee themadossiers: een dossier over de culturele dimensie van de Nederlandse expansie overzee en een dossier gewijd aan de filoloog Nicolaas Heinsius (1630-1681).


p Jaarboek Bilderdijk 2022

Onlangs werd het nieuwe ‘Jaarboek’ van onze werkgroep Bilderdijk feestelijk gepresenteerd. Het thema van dit tweede Jaarboek is ‘reizen’. Op reis gaan is voor velen verbonden met het idee van vrijheid, nieuwsgierigheid, ontspanning en het verbreden van je horizon. Voor Bilderdijk gold dat zeker niet; hij verafschuwde het reizen en bleef bij voorkeur thuis.


p Jaarboek De Achttiende Eeuw verschenen

Voor het nieuwe ‘Jaarboek De Achttiende Eeuw’ werd de Werkgroep 18e Eeuw in het redactieproces bijgestaan door gastredacteur en tevens voorzitter van de Werkgroep, Fokko Jan Dijksterhuis. Hij stelde een themadossier samen over kennis en wetenschap in de achttiende eeuw in de breedste zin van het woord: ‘Kennis tot Nut van ’t Algemeen’.


p Indische herinneringen van Peter van Zonneveld in Indische Letteren

Op zondag 6 november jongstleden nam Peter van Zonneveld na 37 jaar afscheid als voorzitter van onze Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Speciaal hiervoor schreef hij zijn Indische herinneringen op, die nu als bijzonder nummer van ‘Indische Letteren’ zijn verschenen.


p Nieuwe grafsteen Henriëtte de Beaufort

Op onze Laureatenmiddag van 15 oktober jongstleden sprak Bert Lever over schrijfster Henriëtte de Beaufort, de naamgeefster van de Henriëtte de Beaufort-prijs. Lever nam ook het initiatief tot het plaatsen van een nieuwe grafsteen op het graf van De Beaufort in Bennekom.


p Oproep voor voorstellen MNL-fellowships 2022

De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 december 2022. Het bestuur van de Maatschappij maakt de beslissing uiterlijk begin februari 2023 bekend. Lees hier meer over het MNL-fellowship, de voorwaarden en hoe een voorstel in te dienen.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online