MdNL | Nieuwsbrief augustus 2022
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

De MdNL is niet alleen een van de oudste verenigingen van ons land, maar vormt tevens een imposant netwerk van wetenschappers en onderzoekers. Via de rubriek De Navorscher wil de MdNL haar leden de mogelijkheid geven voor hun onderzoek gebruik te maken van dit netwerk, door het stellen van vragen over personen, bronnen of ander documentair materiaal. In deze nieuwsbrief treft u een vraag aan over de Afro-Amerikaanse prediker John Jea (1773–1817), die rond de eeuwwisseling enkele Nederlandse steden heeft bezocht.

Wilt u de leden van de MdNL ook een vraag of verzoek voorleggen? Aarzel dan niet te e-mailen naar webredactie@mdnl.nl

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de 31e Bert van Selm-lezing, een nieuwe aflevering van het EMLC en twee nieuwe boekuitgaven: Schriftspiegel en Top 40 van de Gouden Eeuw. Tot slot brengen we graag de rubriek Uit het NLM-archief nog eens onder de aandacht.

Bezoek onze website voor nog veel meer nieuws en rubrieken. En volg ons op Facebook en Twitter!

 

p De Navorscher: over John Jea in Holland

In deze De Navorscher vraagt Jan Noordegraaf uw aandacht voor John Jea als spreker van het Leeg Duits en/of het Europees Nederlands. Kent u verwijzingen in vaderlandse kranten of publicaties uit die tijd naar het optreden in Nederland van deze zwarte prediker?


p 31e Bert van Selm-lezing door Geert Warnar

Op donderdag 8 september vindt in Leiden voor de eenendertigste keer de Bert van Selm-lezing plaats. De lezing, getiteld ‘Lezen als een luistervink. De dialoog in de Nederlandse literatuur van Maerlant tot Coornhert’, wordt dit jaar gehouden door Geert Warnar. De lezing verschijnt ook in boekvorm.


p Schriftspiegel: Oud-Nederlandse handschriften van de 13 tot in de 18e eeuw

Het is voor veel historische onderzoekers een bekend probleem: moeilijke handschriften uit vervlogen eeuwen. De archieven organiseren regelmatig cursussen om hen te helpen. Maar een goed hand- en leerboek ontbreekt sinds decennia. P.J. Horsman en J.P. Sigmond hebben gezorgd voor een nieuw boek, ‘Schriftspiegel’, dat nu verschenen is bij Uitgeverij Verloren.


p Themanummer EMLC over alba amicorum

Het nieuwe nummer van het Engelstalige multidisciplinaire Open Access tijdschrift ‘Early Modern Low Countries’ (EMLC) is nu voor iedereen online te lezen. Dit nummer is een themanummer, ‘A Renaissance for Alba Amicorum Research’, onder redactie van Sophie Reinders en Jeroen Vandommele.


p Top 40 van de Gouden Eeuw

Bij de Primavera Pers is ‘Top 40 van de Gouden Eeuw’ verschenen. De twee boeken werden samengesteld door Margot Kalse en Olga van Marion met medewerking van Kees de With. De ‘Top 40 van de Gouden Eeuw’ is een reis door de gouden tijd van het Nederlandse lied, waarin talloze liedboekjes verschenen met voor elk wat wils.


p Uit het NLM-archief: Theun de Vries herneemt Rembrandt

33 jaargangen van het ‘Nieuw Letterkundig Magazijn’ zijn gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. De redacteuren van ‘Accolade’ (voorheen NLM) duiken regelmatig in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Menno Voskuil voor ‘Theun de Vries en Rembrandt: Hernomen hommage’ van Jos Perry.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online