MdNL | Nieuwsbrief juni 2022
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Welke boeken doen er écht toe? Welke werken behoren er volgens u tot de Nederlandstalige canon? Om dit te onderzoeken hebben KANTL, Nederlandse Taalunie, NL-Lab, Raad voor de Neerlandistiek, Platform voor de Neerlandistiek en de KB (DBNL) het initiatief genomen tot de Canonenquête 2022. Vul de Canonenquête 2022 nu in en praat mee over de Nederlandstalige literaire canon!

Verder wijzen we u graag op de Jaarvergadering en het MdNL-symposium Over grenzen op zaterdag 11 juni aanstaande. De jaarstukken, stemformulier en de link naar de livestream voor het ochtendprogramma heeft u per e-mail ontvangen.

En in deze nieuwsbrief ook nog aandacht voor de Joost Zwagerman Essayprijs, een rondleiding door de Bilderdijkkamer door Rick Honings en een nieuwe lezingenmiddag van Indische Letteren.

Volgt u ons al op Facebook en/of Twitter? Daar vindt u dagelijks nieuws rondom de MdNL en haar leden. En natuurlijk ook op www.mdnl.nl

p Canonenquête 2022

De enquête sluit op 19 juni 2022 en de uitslag wordt bekend gemaakt in de Week van het Nederlands, die start op 1 oktober 2022. Klik hier voor een link naar de enquête en meer informatie over het Canonfestival.


p Jaarvergadering MdNL met livestream

De Jaarvergadering van de MdNL wordt op zaterdagochtend 11 juni a.s. gehouden in het Academiegebouw te Leiden. Voor het eerst kunt u de Jaarvergadering, die begint met de toespraak van voorzitter Odile Heynders, vanaf 10.30 uur ook volgen via een livestream.


p Symposium MdNL: Over grenzen

Aansluitend op onze Jaarvergadering zal op zaterdagmiddag 11 juni het MdNL-symposium ‘Over grenzen’ plaatsvinden, met als sprekers Kester Freriks, Olga van Marion, Emma de Man en Katelijne De Vuyst. Ook zal deze middag feestelijk afscheid worden genomen van Lies Klumper.


p Oproep inzenden Joost Zwagerman Essayprijs 2022

Op 18 november 2022, de verjaardag van Joost Zwagerman (1963-2015), zal de Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. De prijs van € 7500 is bedoeld voor schrijvers die nog geen essay in boekvorm hebben gepubliceerd en niet op regelmatige basis publiceren in de media. Inzenden is mogelijk tot en met 18 augustus aanstaande.


p Rondleiding Bilderdijkkamer

De Bilderdijkkamer in het Leidse Academiegebouw is ingericht met voorwerpen en schilderijen uit de collectie van de Werkgroep Bilderdijk. Op vrijdagmiddag 10 juni om 14:00 uur zal Scaliger-hoogleraar en Bilderdijk-biograaf Rick Honings de kamer laten zien en over Bilderdijks leven, werk en nalatenschap vertellen.


p Lezingenmiddag Indische Letteren

Op vrijdagmiddag 17 juni organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een vrij toegankelijke lezingenmiddag in Leiden, met lezingen van Nick Tomberge, Gerlov van Engelenhoven, Gert Oostindie en Meindert van der Kaaij. Tot slot zal Peter van Zonneveld in gesprek gaan met auteur Anneloes Timmerije.


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online