MdNL | Nieuwsbrief februari 2018
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
p

Geacht lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,

Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de MdNL, die u vanaf nu aan het einde van iedere maand in uw mailbox zult aantreffen. In de nieuwsbrief van deze maand vestigen we allereerst uw aandacht op de Elise Mathilde-prijs, genoemd naar Elise Mathilde (Hilda) van Beuningen. Deze prijs is per 1 januari 2018 ingesteld op initiatief van de Stichting Elise Mathilde Fonds in samenspraak met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Daarnaast belichten we onder andere de vijfde Cola Debrotlezing (door Stephan Sanders), en de lezingenmiddag ‘Indo-Europeanen in de Indische letteren’.

Op onze website www.mdnl.nl vindt u naast nieuwsberichten, columns en de actuele agenda ook ons blog Dames in Data, ter gelegenheid van het feit dat 125 jaar geleden vrouwen voor het eerst werden toegelaten tot de Maatschappij. Op het blog staan bijdragen over onder anderen Melati van Java, Carry van Bruggen, Jo Daan, Hella S. Haasse en Els Kloek.

Bent u actief op Facebook of Twitter? ‘Like’ de Maatschappij via www.facebook.com/mijnedlet/ of volg ons op Twitter via @Letterkunde en blijf zo dagelijks op de hoogte van al het nieuws rondom de MdNL.

p Oproep tot inzenden voor de Elise Mathilde-prijs 2018

De Elise Mathilde-prijs is genoemd naar Elise Mathilde (Hilda) van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds dat algemeen sociale, culturele of ideële doelen ondersteunt.


p Vijfde Cola Debrotlezing door Stephan Sanders

Op vrijdagavond 16 februari aanstaande zal Stephan Sanders de vijfde Cola Debrotlezing van de Werkgroep Caraïbische Letteren houden in het OBA-Theater te Amsterdam. Sanders zal spreken over ‘het voorbeeld van de Cariben’.


p Lezingenmiddag ‘Indo-Europeanen in de Indische letteren’

Op vrijdag 23 februari aanstaande vindt er weer een lezingenmiddag plaats, georganiseerd door de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Maar liefst drie lezingen worden gehouden, alle rondom het thema Indo-Europeanen in de Indische letteren.


p Call for papers jaarcongres Werkgroep De Zeventiende Eeuw 2018

Op zaterdag 25 augustus aanstaande vindt in het Dordrechts Museum het jaarcongres van Werkgroep De Zeventiende Eeuw plaats, met als titel ‘1618 – Paniek in de Republiek’. Voorstellen voor lezingen kunnen nu worden ingediend.


p Verschenen: ‘Waar wordt geschreeuwd is taal vacant. De taal van Ilja Leonard Pfeijffer’ door Marc van Oostendorp

Het afgelopen jaar verschenen op de onvolprezen website neerlandistiek.nl vele stukken van Marc van Oostendorp over Ilja Leonard Pfeijffer, vaak vergezeld van een mooie illustratie. Nu zijn deze teksten bewerkt en door Uitgeverij Weideblik gebundeld in ‘Waar wordt geschreeuwd is taal vacant. De taal van Ilja Leonard Pfeijffer’.


p Biografiedag: De schrijversbiografie in de kijker

Op vrijdag 23 maart 2018 vindt in de Oude Sterrewacht in Leiden een ‘Biografiedag’ plaats onder de titel: ‘Tussen slijk en sterren. De schrijversbiografie in de kijker’. Deze dag wordt georganiseerd door het Louis Couperus Genootschap, samen met de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en het Bordewijk Genootschap,


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Lees de nieuwsbrief online