gepubliceerd op 8 november 2017
Het laatste nummer van Tijdschrift voor Biografie

Tijdschrift voor biografie 2017 3

Het laatste papieren nummer van Tijdschrift voor Biografie is verschenen, met als thema ‘emancipatie’. In vier artikelen krijgt het thema vorm: Lonneke Geerlings schrijft over Rosey E. Pool, ‘Bildung en emancipatie in de arbeidersbeweging’, Myriam Everard draagt een artikel bij over Rosa Manus, ‘Tussen joodse emancipatie en vrouwenemancipatie’, Esmeralda Tijhoff onderzoekt de zussen Boissevain en Gerard Borst sluit het kwartet af met een stuk over het biografisch oeuvre van Joosje Lakmaker.

Ook buiten het thema biedt deze laatste aflevering een aantal boeiende artikelen. Monica Soeting bekijkt in ‘De biografie is dood, lang leve de biografie’ toekomstperspectief van het genre van de biografie. Andreas van Rompuy belicht de ‘vergeten’ uitgever Johan Sonneville en Pieter J. van Strien schrijft over het tragisch lot van psychiater Otto Gross. Daarnaast nog artikelen van Jaap Bos en Mineke van Essen (over de vriendschap tussen Martien Langeveld en en Helmuth Plessner) en Eva Abraham (over Jan Pieter Paauwe), columns en recensies.

Het einde van het gedrukte Nederlandstalige Tijdschrift voor Biografie vormt ook weer het begin van iets nieuws: De Werkgroep Biografie gaat over op een Engelstalig, peer-reviewed open access-medium, dat gekoppeld zal worden aan een jaarlijks biografisch congres. Lees hier het voorwoord en de mededeling van de redactie bij dit nummer.

De inhoud van alle zesentwintig jaargangen van Biografie Bulletin en Tijdschrift voor biografie zal online beschikbaar komen zodat het tijdschrift voor iedereen raadpleegbaar wordt.

Tijdschrift voor Biografie, najaar 2017, jaargang 6, nummer 3, 104 pag. 

Te verkrijgen via de website van Tijdschrift voor Biografie.