gepubliceerd op 3 juli 2017
Het tweede nummer van ‘De Moderne Tijd’

Moderne Tijd 2

Eind mei verscheen de eerste aflevering van De Moderne Tijd, het tijdschrift van Werkgroep De Moderne Tijd (voorheen Werkgroep Negentiende Eeuw). Hierin kwam duidelijk tot uitdrukking hoezeer het onderzoeksgebied uitgebreid was tot het bredere tijdvak waar nu ook de late achttiende en vroege twintigste eeuw onder vallen.

Nu is het tweede nummer alweer van de persen gerold. Deze aflevering verschijnt ter gelegenheid van het emeritaat van Mary Kemperink, sinds 2008 hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens was zij van 2011 tot 2017 redactielid van De Negentiende Eeuw en De Moderne Tijd.

Deze aflevering betreft een wetenschappelijke hommage aan haar werk, waarin verschillende van haar onderzoekterreinen aan de orde komen. Zo schrijft Mathijs Sanders over de self-fashioning van Dirk Coster, Leonieke Vermeer over het dagboek van Leo Polak in relatie tot het discours tegen masturbatie en Erica van Boven over genderbeelden bij de Beweging van Tachtig.

De Moderne Tijd. De Lage Landen 1780-1940, jaargang 1, 2017, nummer 2, 120 pag.

U kunt het nummer bestellen of een abonnement nemen via de website van De Moderne Tijd.