gepubliceerd op 27 juni 2017
Verschenen: het nieuwe Jaarboek van de NBV

Ieder jaar brengt de Nederlandse Boekhistorische Vereniging haar Jaarboek uit. Het 24e Jaarboek voor Nederlandse boekschiedenis heeft als thema ‘Illegaal en Ondergronds’. Er wordt onder meer aandacht geschonken aan de gebroeders Taurel, die zich in de jaren dertig bezighielden met de handel in pornografische literatuur. Sjors de Heuvel verdiept zich in de illegale uitgaven van uitgeverij Sijthoff en Arno Kuipers beschrijft de bloeiperiode van de realistische roman in Nederland.

Naast deze thematische bijdragen zijn er artikelen over onder meer het Leidse dichtgenootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’, een achttiende-eeuwse pennenstrijd over het bestaan van spoken en enkele vroegen uitgaven van het Ludolphiaanse Leven van Jezus. Kevin Absilis, ten slotte, verzorgt een uitgebreide bespreking van enkele recente uitgeversbiografieën.

U kunt in bezit van het Jaarboek komen door lid te worden van de NBV of door het te bestellen via deze link.

Jaarboek voor Nederlandse boekschiedenis, 24e jaargang. paperback, 240 pag., € 29,50

ISBN: 9789460043307

Jaarboek-voor-Nederlandse-boekgeschiedenis1-1024x874