Reglement Joost Zwagerman Essayprijs

Vanaf 2018 wordt op 18 november, de verjaardag van Joost Zwagerman (1963-2015) de Joost Zwagerman Essayprijs uitgereikt. De prijs van  € 7500 is bedoeld voor ‘aanstormend talent’. Deze prijs is een initiatief van de Van Bijleveltstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in samenspraak met de erven van Joost Zwagerman. De uitreiking vindt plaats in Alkmaar, waar die dag ook de Joost Zwagerman Lezing zal worden uitgesproken.

De toekenning van de Joost Zwagerman Essayprijs geschiedt volgens het reglement zoals vastgesteld in de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde van 26 mei 2018 of volgens het eventueel later gewijzigde reglement.

1. Het onderwerp van het essay is geheel vrij, de aanpak ook.

2. Het essay is maximaal 3000 woorden, aangeleverd als word-document.

3. Het essay is in het Nederlands geschreven.

4. Het essay is niet eerder in deze vorm gepubliceerd.

5. Het essay is onder eigen naam geschreven.

6. Het essay is geen wetenschappelijk artikel, scriptie, noch verhalend proza.

7. Deelname is uitgesloten voor directe familieleden – in de eerste lijn – van juryleden of van bestuursleden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde of de Van Bijleveltstichting.

8. De auteur heeft nog niet eerder een essay in boekvorm gepubliceerd (voor andere genres geldt dit niet).

9. De auteur publiceert niet op regelmatige, betaalde basis in gedrukte of online media, bijvoorbeeld als columnist of vaste recensent (incidentele freelance-bijdragen mogen wel).

10. De auteur zendt één essay in.

11. De prijs bedraagt € 7.500.

12. De inzendingstermijn sluit op 31 juli.

13. De toekenning geschiedt door het bestuur van de Maatschappij en het bestuur van de Van Bijleveltstichting. Kan een van beide besturen zich niet met de voordracht van de jury verenigen, of komt naar het oordeel van de jury niemand voor de prijs in aanmerking, dan wordt de prijs niet toegekend en komt deze voor dat jaar te vervallen.

14. Het bestuur van de Maatschappij en het bestuur van de Van Bijleveltstichting kennen de prijs toe. Zij zijn bevoegd de toekenning te weigeren, doch niet voor een door de Commissie voorgedragene een ander in de plaats te stellen.