Commissie van Advies voor de Financiën

Samenstelling:

Piet van Sterkenburg (voorzitter), Perry Moree.