gepubliceerd op 17 november 2020
‘Storm. De jonge jaren’ van Jan Cremer

Bij Waanders is Storm. De jonge jaren van Jan Cremer verschenen. 24 April jongstleden werd Jan Cremer 80 jaar oud. Een moment voor een terugblik. Over zijn jeugd in Enschede, over zijn kunst, over zijn ouders. Dit boek kijkt terug in beelden: uit kranten en tijdschriften en vooral veel foto’s uit het privé-archief van Jan Cremer. Jan schreef in een van zijn boeken: ‘Nu weet ik dat ik dat onrustige van hem [zijn vader] heb, hè. Altijd verder willen, over de grenzen. Op zoek naar een nieuwe horizon. Waarom ik nu pas over hem schrijf? Omdat ik altijd met mezelf bezig was. Ik moest zelf de wereld veroveren, snap je? Mezelf vinden.’

Het grote succes van Jan Cremer kwam in 1964 met Ik Jan Cremer. Centraal daarbij is de bevrijding van de idealen van de jaren vijftig. Het is een voorbode van de vrije seks en wilde jaren zestig. Dit leverde kritiek op. Over het boek werden Kamervragen gesteld, het werd fascistisch genoemd en voetbalvandalen werden beschuldigd van “Jan Cremerisme”. Cremer zelf werkte hier flink aan mee, omdat hij er de commerciële mogelijkheden van zag. Toen een ijverige politieman in Hengelo begin 1964 exemplaren van Ik Jan Cremer in beslag nam, verschenen in enkele dagbladen steunbetuigingen van bezorgde ouders. Ze bleken alle te zijn geschreven door Jan Cremer.

Storm. De jonge jaren, Waanders, paperback, 96 pag., € 24,95
ISBN: 9789462622913