gepubliceerd op 16 november 2020
Gespierde zielen: Johannes Lublink (1736-1816)

Bij Uitgeverij Verloren is de biografie Gespierde zielen. Johannes Lublink (1736-1816): menslievendheid, sociabiliteit en welzijnspolitiek in de achttiende eeuw van C.H.H. de Vries verschenen. Johannes Lublink was actief als filosoof, genootschapsman, publicist en staatsman. Zijn hele leven zette hij zich met woord en daad in voor een nieuwe samenleving waarin sympathie en empathie zouden zorgen voor zedelijke verheffing van haar burgers. Gedreven door een praktijkgerichte gevoelsethiek stond hij als ideoloog, initiatiefnemer en organisator aan de basis van belangrijke vernieuwingen in de genootschapscultuur.

Zo was hij onder meer oprichter van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, de Oeconomische Tak en de Kweekschool voor de Zeevaart. Hij stimuleerde de leden initiatieven te ontplooien die aan alle inwoners van het vaderland ten goede zouden komen. Lublink behoorde tot de eerste lichting democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in Nederland en zette zich in de Bataafse Republiek gedurende tien jaar in voor een politiek die armenzorg, onderwijs en economische ontwikkeling combineerde. Lublink was in alle opzichten een exponent van de ‘gevoelige’ Verlichting, zo toont deze biografie.

Gespierde zielen. Johannes Lublink (1736-1816): menslievendheid, sociabiliteit en welzijnspolitiek in de achttiende eeuw, Uitgeverij Verloren, paperback, 320 pag., € 35,-
ISBN: 9789087048419

Lees hier het Levensbericht van Johannes Lublink uit ons Jaarboek van 1817.