gepubliceerd op 19 juli 2020
In tongen spreken van H.C. ten Berge

Bij Uitgeverij Atlas Contact is een nieuwe gedichtenbundel van H.C. ten Berge verschenen, In tongen spreken. De bijna Bijbelse titel van deze nieuwe bundel van Ten Berge suggereert enerzijds het hogere: taal, geschreven vanuit een wonderlijke bezieling, met extase als drijfveer. In tongen spreken bevat zeker gedichten die getuigen van euforie. Anderzijds is er geen taal die zonder tong kan klinken. Ook de helderste constatering, de meest aardse ervaringen: wie erover wil spreken, dient zijn tong te roeren.

Deze bundel bevat zowel “simpele verzen’ en “notities uit het souterrain’ als gedichten over Zuid-Afrika en Midden-Amerika en een cyclus over de vier seizoenen. Het echte leven contrasteert sterk met het mythische, waardoor een grote kracht vrijkomt die de lezer meeneemt van het vertrouwde naar het vreemde. De decorwisselingen maken In tongen spreken tot een veelomvattende bundel in het oeuvre van deze dichter.

In tongen spreken, Atlas Contact, paperback, 112 pag., € 21,99
ISBN: 9789025459321