vrijdag 24 januari 2020 om 14:00 uur
Vossiuszaal, Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, Leiden
gepubliceerd op 18 januari 2020
Studiemiddag en boekpresentatie: spotcatalogi en imaginaire bibliotheken

Op vrijdag 24 januari aanstaande zal in de Vossiuszaal van de UB Leiden een studiemiddag plaatsvinden, gewijd aan een bijzonder literair genre: spotcatalogi van niet-bestaande boeken. Dit komische genre, dat zijn oorsprong vond in het romanwerk van François Rabelais, kende vanaf de zestiende eeuw een grote, internationale verspreiding. Bekende schrijvers als Johann Fischart, John Donne, Thomas Browne, Leibniz en Multatuli hebben zich aan het genre gewaagd. Anonieme spotcatalogi hadden politieke tegenstanders als mikpunt. Zo kreeg in 1672 Johan de Witt vele neptitels toegeschreven.

Aan dit genre is een bloemlezing gewijd, Early Modern Catalogues of Imaginary Books (Brill, 2020), die deze middag gepresenteerd wordt. In vier korte lezingen wordt een overzicht gegeven van het genre, en worden enkele bijzondere gevallen daarvan nader belicht.

Programma

14.00-14.10 uur – Paul J. Smith (Universiteit Leiden): Inleiding
14.10-14.35 uur – Paul J. Smith (Universiteit Leiden): Rabelais en de Bibliotheek van Saint-Victor
14.35-15.00 uur – Helwi Blom (RU Nijmegen): Van Inventaris tot Notitie: ontwikkelingen in het genre van de imaginaire boekenlijst (c. 1600 – c. 1800)
15.00-15.15 uur – Pauze koffie/thee
15.15-15.40 uur – Rietje van Vliet (Leiden): De succesformule van Heer Janus Janus-zoon. Bernardus Bosch (1746-1803) als lijstenmaker
15.40-16.05 uur – Marijke Meijer Drees (Rijksuniversiteit Groningen): Spotcatalogi in pamfletten
16.20-16.30 uur – Aanbieding van het boek Early Modern Catalogues of Imaginary Books aan Anton van der Lem (Universitaire Bibliotheken Leiden)
16.30 uur – Borrel aangeboden door Brill en het onderzoeksinstituut LUCAS

Aanmelden

Deze middag is gratis toegankelijk maar u dient zich wel aan te melden via deze link of via 071-527 2832