zondag 19 januari 2020 om 16:00 uur
Louis Couperus Museum, Javastraat 17, Den Haag
gepubliceerd op 8 januari 2020
Middeleeuwen en Renaissance bij Louis Couperus

Op zondagmiddag 19 januari zal in het Louis Couperus Museum in Den Haag een middag plaatsvinden met als thema Middeleeuwen en Renaissance bij Louis Couperus. De romans en andere geschriften van Louis Couperus staan nog volop in de belangstelling. Ook wordt naar zijn werk veel onderzoek gedaan. Veel van dat onderzoek richt zich op de historische belangstelling van Couperus, waarbij de meeste aandacht traditioneel uitgaat naar de Klassieke Oudheid. Terecht natuurlijk, want veel van zijn romans en verhalen spelen in het klassieke verleden.

Daarbij zouden we echter vergeten dat Couperus ook de Middeleeuwen ter sprake bracht in zijn werk. Naar Couperus belangstelling voor deze periode is tot op heden weinig onderzoek gedaan. Om dat onderzoek goed te kunnen doen is het nodig erachter te komen hoe Couperus de Middeleeuwen en de Renaissance van elkaar onderscheidde. Had hij daar duidelijke ideeën over of ligt deze kwestie toch iets ingewikkelder? Aan de Universiteit Leiden hebben een aantal Masterstudenten zich het achterliggende semester over deze vraag gebogen. Op zondag 19 januari 2020 komen zij onder leiding van Wim van Anrooij om 16.00 uur in het Louis Couperus Museum verslag uitbrengen van hun bevindingen.

programma

Josephine van de Mortel – Welkom namens het Louis Couperus Museum
Wim van Anrooij – Ter inleiding: Couperus en de Middeleeuwen
Eline van Onzenoort – Middeleeuwse silhouetten & Renaissancezielen: Couperus’ visioenen in Uit blanke steden onder blauwe lucht
Evert-Jelle Post – De Renaissance bij Couperus: periode of stijl?
Debora van der Velden – Over opera’s, de uitvoeringen en hun plaats van herkomst. Couperus’ onderscheid tussen Noorden en Zuiden
Nikki Borreman – Couperus als criticus en visionair met behulp van het verleden
Guus van der Peet – ‘Den Godsdienst van Macht en Bezit.’ De rol van het christendom in Couperus’ beeld van de Middeleeuwen

Aanmelden

De kosten voor deze voordracht, inclusief drankje en museumbezoek, bedragen €12,50. Amici & Museumkaart houders betalen €10,–. U kunt zich voor deze middag aanmelden bij info@louiscouperusmuseum.nl.