gepubliceerd op 21 januari 2020
Jaarboek Multatuli 2018-2019 verschenen

Bij Uitgeverij Verloren is het Jaarboek Multatuli 2018-2019 verschenen, een uitgave van het Multatuli Genootschap. Dit genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis.

Het Jaarboek Multatuli 2018-2019 staat onder redactie van Klaartje Groot , Annelies Dirkse en Rudy Schreijnders. Deze editie bevat artikelen van o.a. Remieg Aerts (‘Multatuli en Thorbecke: een asymmetrische vijandschap’), Gaia van Bruggen (”Mr Van Lennep, ik heb u den Havelaar niet verkocht’. Het conflict tussen twee schrijvers’) en Cees Houtman (‘Gemangeld door ‘Wel Eerwaarde en Zeer Geleerde Heeren’. H.H. Huisman, boekverkoper en godsdienstonderwijzer’).

Jaarboek Multatuli 2018-2019, Uitgeverij Verloren, paperback, 160 pag., € 16,50
ISBN:9789087048273