gepubliceerd op 4 december 2019
Hendrik de Vries’ brieven aan Simon Vestdijk

In de reeks Achter het boek is een uitgave verschenen van de brieven die Hendrik de Vries schreef aan Simon Vestdijk. De uitgave werd bezorgd door Jan van der Vegt. Dichter Hendrik de Vries (1896-1989) schreef in 1935 een eerste brief aan S. Vestdijk (1898-1973). Van hun correspondentie, die tot 1942 doorging, zijn alleen acht brieven van De Vries bewaard gebleven. Vestdijks aandeel schemert niettemin door de antwoorden heen.

Daarnaast hebben ze in Forum (1935) en Podium (1951) een polemiek gevoerd over de subtiele samenhang tussen rijm en ritme in de dichtkunst, uitgelokt door een poging van Vestdijk dit onderwerp wetenschappelijk te benaderen. Deze discussie met een curieus intermezzo uit 1937 is aan de brievenuitgave toegevoegd, omdat ze niet alleen een inzicht geeft in beider opvattingen over poëtica, maar ook omdat het een boeiend steekspel is tussen twee prominente literaire figuren. Dit deel van Achter het Boek rondt een kwartet van brievenedities af waarin de ontstaansgeschiedenis van belangrijke dichtbundels van De Vries te volgen is en zijn opvattingen over eigen poëzie en die van zijn correspondenten zich duidelijk aftekenen.

Brieven aan S. Vestdijk 1935-1942 en een polemiek over rijm en ritme 1935-1951, Uitgeverij Verloren, paperback, 129 pag., € 17,-
ISBN: 9789087047801