zondag 22 september 2019
Villa Ockenburgh, Monsterseweg 4, Den Haag
gepubliceerd op 11 september 2019
Derde Hofstede Lezing door Ad Leerintveld

Het in oktober in Den Haag geplande muziektheaterstuk rond het leven van Jacob Westerbaen wordt voorafgegaan door drie Hofstede Lezingen die de vriendschappelijke band tussen Huygens, Cats en Westerbaen belichten. De laatste van deze drie Hofstede Lezingen vindt plaats op zondagmiddag 22 september in Villa Ockenburgh te Den Haag.  Ad Leerintveld zal daar spreken over Jacob Westerbaen. Hij neemt u mee terug naar Ockenburgh in de zeventiende eeuw en laat zien hoe Westerbaen zich een plaats probeert te verwerven in de toenmalige literaire wereld.

Leerintveld zal tevens kort de minnedichten van Westerbaen bespreken en stilstaan bij zijn hofdicht Arctoa Tempe – Ockenburgh, woonstede van den Heere van Brandwijck in de Clingen buyten Loosduynen. Westerbaen zegt dat hij zijn gedicht te danken heeft aan Huygens, die met zijn Hofwijck een navolgenswaardig hofdicht had geschreven.

Aanmelden

De kosten van deze lezing bedragen € 10,00 per persoon. U kunt reserveren via deze link.