woensdag 16 oktober 2019 om 19:00 uur
De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent
gepubliceerd op 19 juli 2019
Publieksavond Werkgroep Achttiende Eeuw

Alvast voor in de agenda: op woensdag 16 oktober zal in de Krook te Gent de jaarlijkse publieksavond van de Werkgroep plaatsvinden met het thema (On)schuldige humor? Satire in de 18e eeuw en vandaag. In juni 2019 kondigde de New York Times aan niet langer politieke cartoons te publiceren in haar internationale bijlage. Het was een beslissing die veel stof deed opwaaien en op veel onbegrip stuitte. Het illustreert bovendien hoe gevoelig cartoons en satire vandaag liggen, denk aan de aanslag bij het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo, of herhaalde klachten over cartoons met racistische beeldvorming. Toch is die controverse niet nieuw. Al in de achttiende eeuw, toen satire een politiek wapen werd dat vooral in de revolutietijd een grote impact had, werd er over humor en de grenzen van de spot hevig gediscussieerd.

Waar kon en mocht men mee lachen? Welke thema’s waren taboe? Hoe kon de overheid satire reguleren? Met welke strategieën konden schrijvers, theatermakers en tekenaars de regulering omzeilen en alsnog wantoestanden hekelen? Twee voordrachten van Johana Ferket (UAntwerpen) en Andrew Bricker (UGent) met nagelnieuwe onderzoeksresultaten en een podiumdiscussie met Andrew Bricker, Johanna Ferket, Ivo Nieuwenhuis (Radboud Universiteit Nijmegen) en Joris Snaet (KU Leuven; huiscartoonist De Standaard en Campuskrant) belichten deze thema’s en zoeken naar gelijkenissen en verschillen tussen de achttiende eeuw en vandaag in de omgang met satire.

Hou deze website in de gaten voor meer informatie over hoe aan te melden.