dinsdag 24 september 2019 om 17:00 uur
Spui25, Spui 25-27, Amsterdam
gepubliceerd op 20 juli 2019
Programma rondom ‘Onweer’ van Jan Wim Buisman

Eerder dit jaar verscheen Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830 van Jan Wim Buisman. In samenwerking met uitgeverij Vantilt organiseert Spui25 op 24 september aanstaande een programma rondom dit boek. Van oudsher werden  donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. Met de uitvinding van de bliksemafleider veranderde dit, en werd onweer ook als iets moois en indrukwekkends gepercipieerd. In dit programma kijken we naar de omgang van de mens met het onweer, zowel in wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht.

In Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830 wordt duidelijk hoe vanaf de achttiende eeuw ons gods- en natuurbeeld veranderden. De religie van verlichte mensen werd niet zozeer door angst als wel door vreugde bepaald, en ook de natuur werd minder dan voorheen als een bedreiging ervaren. Maar als je niet meer bang hoefde te zijn voor onweer, kon je er onbekommerd mee gaan spelen. Dat deden dichters, schilders en musici dan ook volop. Tegen het einde van de achttiende, aan het begin van de negentiende eeuw maakte de Verlichting plaats voor de Romantiek, en werd onweer als fenomeen uitgebreid geësthetiseerd. In dit programma onderzoeken we de cultuurgeschiedenis van onweer met auteur Jan Wim Buisman en nog nader bekend te maken sprekers.

Aanmelden

Toegang tot deze middag is gratis. Wel dient u zich aan te melden via deze link.