gepubliceerd op 7 juni 2019
Vlogboek over Lucretia van Merken

Vandaag verschijnt er een nieuwe, herspelde editie van het achttiende-eeuwse toneelstuk Jacob Simonszoon de Rijk (1774) van Lucretia van Merken (1721-1789). Deze schrijfster werd door het tijdschrift Vaderlandsche Letter-oefeningen ‘Hollands beroemdste dichteres’ genoemd en ze werd in haar tijd bejubeld door zowel lezers als collega’s.

Ter gelegenheid van deze nieuwe editie is op Vlogboek een video gepubliceerd over Lucretia van Merken. U ziet hier een kennismaking met deze literaire gigant en haar vaderlandslievende toneelstuk opgebouwd volgens de kaders van het Frans-classicisme.

Bekijk hier de video op Vlogboek.