gepubliceerd op 8 juni 2019
Korte verhandelingen voor de moderne mens door Arnon Grunberg

Bij Nijgh & Van Ditmar is een nieuwe bundel van Arnon Grunberg verschenen, Van afgunst tot zelfgenoegzaamheid. Korte verhandelingen voor de moderne mens. De tekst op de achterflap van dit boek geeft puntsgewijs weer wat de lezer kan verwachten:

1) Korte verhandelingen kunnen over alle onderwerpen gaan die de hedendaagse mens dwarszitten, die hem fascineren, beangstigen, verlangens in hem opwekken.

2) De korte verhandeling is een essentialistische verhandeling, het overbodige is gekapt.

3) De korte verhandeling wil een vangnet zijn onder de kunst van het converseren.

4) Eén aforisme per korte verhandeling is een minimum.

5) De korte verhandeling is een mini-essay, een samenvatting, een bloemlezing. Als men de schrijver vraagt: wat wilde u nou eigenlijk zeggen met dit of dat?, dan kan hij antwoorden: “Lees mijn korte verhandelingen, de rest is uitwerking.’

Van afgunst tot zelfgenoegzaamheid. Korte verhandelingen voor de moderne mens, Nijgh & Van Ditmar, gebonden, 320 pag, € 17,50

ISBN: 9789038806556