gepubliceerd op 5 juni 2019
Nieuwe titels in de DBNL

In juni brengt de DBNL weer een aantal nieuwe titels online, waaronder Lust en Leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw. In deze studie uit 2001 proberen auteurs P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smet de in hun ogen eenzijdige literatuurgeschiedschrijving van het Nederlandse kinderboek te vervangen door een meer gewogen en bredere beschrijving. Zo krijgen bijvoorbeeld poppenboeken en prentenboeken ruime aandacht in hun belangrijke werk, waar die bij voorgangers vaak compleet ontbrak. Het boek bevat prachtige platen, onder andere van een ‘groote poppenvergadering’ uit 1889 en het vuurwerk in Scheveningen uit 1898.

Daarnaast treft u deze maand onder de nieuwe titels een flink aantal jaargangen van Onze Taal aan, en de kritische editie van Gerrit Achterbergs Verzamelde gedichten en A.L. Sötemanns Over poetica en poëzie.

Klik hier voor een volledig overzicht van de nieuwe titels van juni.