gepubliceerd op 6 augustus 2022
James Joyce in de Parelduiker

Er is een nieuwe Parelduiker verschenen, de derde aflevering uit de zevenentwintigste jaargang. Het omslagartikel  belicht de ontvangst van James Joyce in Nederland. Honderd jaar geleden verscheen Ulysses. Het werd in Nederland, net als elders, een obsceen en obscuur boek gevonden, maar wekte ook grenzeloze bewondering van o.a. classicus en boekverzamelaar Nico Beversen en romancier en uitgever Pieter Endt, die, zo laat Joyce-kenner Onno Kosters zien, Joyce in Zürich sprak en met hem correspondeerde.

Verder in dit nummer een artikel over een tot nu toe geheel onbekend is de vertaling die Harry Mulisch in 1954 maakte van Kafka’s verhaal ‘Das Urteil’. Niels Bokhove kwam de vertaling op het spoor en verrichtte een intensieve speurtocht naar het manuscript. En ook een stukje polemiek. In het voorgaande nummer beschreef Tom Phijffer zijn bezwaren tegen een postkoloniale literatuurbenadering en nam daarbij de benadering van Max Havelaar als voorbeeld. Hij vindt onder meer dat de voorstanders van een postkoloniale benadering te kritisch zijn op Rob Nieuwenhuys, de godfather van de Nederlands-Indische letterenstudie. In dit nummer leest u de reactie van VU-hoogleraar Jacqueline Bel, niet alleen samensteller van De postkoloniale spiegel, maar ook auteur van het hoofdstuk over Multatuli daarin.

De Parelduiker, jaargang 27, 2022, nummer 3, € 13,50