vrijdag 13 mei 2022 om 13:00 uur
Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht
gepubliceerd op 4 mei 2022
Publieksdag Utrecht Centre for Early Modern Studies

Ieder jaar organiseert het Utrecht Centre for Early Modern Studies een publieksdag over een onderwerp dat interessant is voor een breed publiek. Dit jaar op vrijdag 13 mei staat de brief centraal. De brief was het belangrijkste sociale medium van de vroegmoderne tijd. Het maakte contact mogelijk tussen familieleden, geliefden, diplomaten, handelslieden, wetenschappers, kunstenaars en schrijvers, verspreid over heel Europa en daarbuiten. Naast persoonlijke ontboezemingen, werden er ook zakelijke afspraken, politieke en economische nieuwfeiten, wetenschappelijke ontdekkingen en artistieke ideeën uitgewisseld.

De brief kon bovendien als literair medium dienen zoals in achttiende-eeuwse briefromans. Vanwege deze grote diversiteit en rijkdom is de brief veelvuldig als bron voor historisch onderzoek gebruikt. Los van de inhoud kan ook de materialiteit en het transport van de brief onderwerp van studie zijn. Wat voor papier en wat voor soort pen en inkt werden er gebruikt en hoe werd de brief gevouwen? Recent zijn er nieuwe digitale technieken ontwikkeld om de brief te transcriberen en zelfs om een ongeopende brief te lezen (zie hiervoor deze video).

Op de publieksdag komt een aantal van deze thema’s aan de orde. Harald Hendrix gaat in op Italiaanse briefmodellen, Feike Dietz bespreekt achttiende-eeuwse briefromans, Rebekah Ahrendt leert ons hoe we vroegmoderne brieven kunnen vouwen, Floortje Tuinstra geeft een toelichting op een transcriptieproject rond de brieven van Margaretha Turnor en Rozanne Versendaal en Suzan van Dijk laten samen met studenten de resultaten zien van een vertaalproject rond de brieven van Belle van Zuylen. Na afloop is er een gezellige afsluiting.

Aanmelden

De publieksdag rondom het thema De vroegmoderne brief ontvouwd vindt plaats op vrijdag 13 mei, van 13.00 tot 17.00 uur in het Utrechts Archief. Toegang is gratis, maar u dient zich wel van tevoren aan te melden (i.v.m. de catering). Dit kan tot uiterlijk 9 mei via deze link.