gepubliceerd op 11 januari 2022
Jubileumnummer ‘25 jaar Nederlandse Letterkunde’ verschenen

Afgelopen jaar beleefde het tijdschrift Nederlandse Letterkunde haar 25-jarige jubileum. Ter ere hiervan verscheen deze week een dubbeldik themanummer. Met de eerste jaargang van Nederlandse Letterkunde in de hand, buigen maar liefst zestien auteurs zich over 25 jaar vakbeoefening. Vanuit hun eigen expertise gaan zij in op wat er sindsdien is veranderd en wat niet: welke genres of werken werden bestudeerd? Welke benaderingen werden gehanteerd? Hoe keken vakgenoten in 1996 naar de toekomst van het vak? Zijn die richtingen daadwerkelijk ingeslagen of heeft het onderzoek en onderwijs zich een heel andere kant op ontwikkeld? En welke kant zou het in de toekomst op moeten gaan?

Het jubileumnummer stond onder gastredactie van Marieke Winkler en Nina Geerdink, en bevat bijdragen van o.a. Nelleke Moser, Bertram Mourits, Feike Dietz en Mathijs Sanders. De artikelen zijn soms beschouwend en inventariserend, soms meer betogend van aard, maar stuk voor stuk zijn het diepteboringen in de vakgeschiedenis. Als zodanig leveren de veertien artikelen in dit jubileumnummer tal van inzichten op voor zowel individuele neerlandici als de Nederlandse letterkunde als collectief en Nederlandse letterkunde als wetenschappelijk tijdschrift.

Het gehele nummer is tot 1 juni voor iedereen gratis toegankelijk via de website van AUP.

Nederlandse Letterkunde, volume 26, Issue 2-3, 2021