zaterdag 9 oktober 2021 om 13:00 uur
Dordrechts Museum, Museumstraat 38, Dordrecht
gepubliceerd op 24 september 2021
Symposium ‘Visies op Johan de Witt door de eeuwen heen’

Op zaterdagmiddag 9 oktober aanstaande organiseert de Nederlandse Vereniging de Vrienden van De Witt in het Dordrechts Museum het symposium Visies op Johan de Witt door de eeuwen heen. Een keur aan experts zal tijdens dit lustrumsymposium het centrale thema belichten onder dagvoorzitterschap van Judith Brouwer. Twee van de sprekers, Arthur der Weduwen en de Britse historicus Jonathan Israel, leveren hun bijdrage via een live videoverbinding. De voertaal is Nederlands. Jonathan Israel houdt zijn voordracht in het Engels.

Programma

12:30 – 13:00 uur Inloop met koffie en thee
13:00 – 13:15 uur Welkom

Christian Melsen, voorzitter vereniging Vrienden van De Witt; Teun de Bruijn, gemeentearchivaris Dordrecht

Introductie op het onderwerp door dagvoorzitter Judith Brouwer, historisch letterkundige, research datamanager en datacurator Huygens ING (KNAW)

13:15 – 14:00 uur Van Witten Duyvel tot Swart Toneel-Gordyn: Johan de Witt in het drukwerk van zijn tijd

Spreker: Arthur der Weduwen, historicus, schrijver, onderzoeker University of St Andrews; 2016 winnaar van onze Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs

14.00 – 14.45 uur Johan de Witt tijdens de democratische revoluties ca.1740-1840

Spreker: Jaap de Haan, historicus, docent, als buitenpromovendus parttime verbonden aan de Universiteit Utrecht

14.45 – 15:15 uur Pauze
15.15 – 16.00 uur De verrassende (her)politisering van Johan De Witt (en andere zeventiende eeuwers) in de eenentwintigste eeuw

Spreker: Judith Pollmann, historicus, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse geschiedenis Universiteit Leiden

16.00 – 16.45 uur Johan de Witt in the Eyes of his English Contemporaries

Spreker: Jonathan Israel, Brits historicus, emeritus hoogleraar Institute for Advanced Study in Princeton. Schrijver van het standaardwerk ‘The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806’

16.45 – 17.15 uur Discussie en vragen uit de zaal
17.15 – 18.00 uur Afsluiting en borrel

Aanmelden

De bijdrage in de kosten is €10,00 voor Vrienden en studenten; €15,00 voor overige geïnteresseerden. Dit is inclusief twee drankjes bij de borrel. Daarnaast is de bijeenkomst tegen een vergoeding van € 5,00 rechtstreeks online te volgen. Die weblink volgt hier op een later moment. Graag opgave via een e-mail aan registratie@vriendenvandewitt.nl onder vermelding van ‘deelname bijeenkomst Dordrecht’.