gepubliceerd op 14 september 2021
Jeugdwerk van C.C.S. Crone

Van de Utrechtse schrijver C.C.S. Crone is bij de Statenhofpers een boekje met niet eerder gebundeld jeugdwerk verschenen, Alweer regen. Zijn proza, verzameld in het vele malen herdrukte De schuiftrompet, is volstrekt eigen van toon. Het zal de vele liefhebbers van deze schrijver plezieren dat voor het eerst sinds het verschijnen van De schuiftrompet in 1947 een uitgave met niet eerder gebundeld werk het licht ziet.

In Alweer regen werden door Marijke van Dorst met toestemming van de erven Crone verhalen die Crone in zijn gymnasiumtijd schreef gebundeld. Ook dit jeugdwerk heeft van het begin af aan al die typische Crone stijl, licht absurdistisch soms, humoristisch vaak, maar ook is in dit juveniele werk al die zo bijzondere melancholische toon die ook het latere werk kenmerkt te herkennen. Het boekje, voorzien van een uitgebreid nawoord en verantwoording  door Marijke van Dorst verschijnt in een eenmalige oplage van 100 exemplaren in de reeks Saldencahiers.

Het boekje is voor € 19,50 te bestellen op de website van de Statenhofpers.