gepubliceerd op 24 juni 2021
Themanummer EMLC: Divided by Death? Staging Mortality in the Early Modern Low Countries

Deze week is het nieuwe nummer van het Engelstalige, multidisciplinaire Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC) online verschenen, het eerste nummer van de vijfde jaargang. EMLC is een initiatief van onze werkgroepen De Zeventiende Eeuw en De Achttiende Eeuw en is gewijd aan de studie van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen tussen 1500 en 1800.

Dit speciale themanummer, Divided by Death? Staging Mortality in the Early Modern Low Countries, onderzoekt het veelzijdige fenomeen van de dood in de vroegmoderne Lage Landen. Toen oorlog, opstand en ziekte Nederland teisterden, kreeg de ervaring van de dood steeds meer vorm in vanitas-kunst , rouwpreken , ars moriendi-prenten , rouwpoëzie , sterfbedpsalmen, memento mori-hangers, grafmonumenten en herdenkingsmissen. Deze interdisciplinaire essays, verzameld in de nieuwe EMLC, brengen historische, kunsthistorische en literaire perspectieven op de complexe culturele en antropologische dimensies van de dood in vroegere samenlevingen. Dit themanummer stond onder redactie van Isabel Casteels, Louise Deschryver en Violet Soen.

U kunt dit themanummer van EMLC gratis lezen via deze link.