Werkgroep Biografie

De Werkgroep Biografie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ondersteunt de uitgave van Tijdschrift voor Biografie en organiseert ieder jaar in samenwerking met het blad een symposium om de biografie onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 

Doelstelling van Tijdschrift voor Biografie is een breed, academisch geschoold publiek te laten delen in de ontwikkelingen op het gebied van de biografie in al haar facetten.

 

Behalve aan academische artikelen biedt het blad ruimte aan essays, journalistieke en literaire bijdragen, interviews en recensies van recent verschenen Nederlandse en buitenlandse publicaties op dit terrein, waarbij met name oog is voor studies die niet al ruime aandacht hebben gekregen in andere media.

 

Tijdschrift voor Biografie is de voortzetting van Biografie Bulletin, dat februari 1991 voor het eerst verscheen. De naamsverandering is het resultaat van een inhoudelijke koerswijziging. Meer nog dan vroeger willen we de groeiende aandacht voor de biografie steunen, aanjagen, ter discussie stellen.

 

Tijdschrift voor Biografie wil interdisciplinair zijn. Niet alleen neerlandici en historici vragen we om bijdragen, maar ook sociale wetenschappers, psychologen, economen en anderen die hun licht op de biografie kunnen laten schijnen.

 

Bestuur Werkgroep Biografie:

Mineke Bosch (voorzitter), Eva Rovers (secretaris), Nele Beyens (penningmeester), Gerard Borst en Rozemarijn van de Wal.

 

Website Tijdschrift voor Biografie:

Klik hier om naar de website van Tijdschrift voor Biografie te gaan.