Bestuur van de MdNL

Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is als volgt samengesteld:

 

Jaap Goedegebuure, voorzitter

Carl De Strycker, ondervoorzitter

Tanja Simons, secretaris

Perry Moree, penningmeester

Kurt De Belder, bibliothecaris

Feike Dietz

Anna Dlabačová

Marc van Oostendorp

Manon Uphoff