Nieuw Letterkundig Magazijn

 

Het Nieuw Letterkundig Magazijn is het tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en bestaat sinds 1983. Ieder jaar verschijnen twee afleveringen die worden toegezonden aan de leden van de MdNL. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een – meer of minder –licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Daarnaast besteedt het tijdschrift aandacht aan berichten en mededelingen in relatie tot de MdNL.

 

Redactie:

Rick Honings, Kasper van Ommen (beeldredacteur), Susanne Onel, Petra Teunissen (eindredacteur) en Menno Voskuil.

 

Redactieadres:

 

Petra Teunissen

pteunissen01@gmail.com

 

Bijdragen:

De redactie ziet graag bijdragen tegemoet over onderwerpen die binnen de brede belangstellingssfeer van de MdNL vallen. Artikelen mogen in principe niet meer dan 3000 woorden bevatten. De kopij dient per e-mail verstuurd te worden naar bovenstaand redactieadres en vergezeld te gaan van een of meerdere afbeeldingen met een hoge resolutie (300dpi/inch). Berichten en mededelingen van, over of in relatie tot de MdNL zijn eveneens welkom. Deze kunnen worden geplaatst in de rubriek Gemengde Berichten.

 

De richtlijnen voor kopij kunt hier bekijken.

 

Het Nieuw Letterkundig Magazijn op internet:

Hieronder vindt u de tot nu toe door de DBNL gedigitaliseerde jaargangen van het Nieuw Letterkundig Magazijn.