Commissie voor Schone Letteren

Samenstelling:

Kester Freriks (voorzitter), Pia de Jong, Lieke Marsman, Gerard F.H. Raat, Y. T’Sjoen.