gepubliceerd op 14 mei 2019
Essaywedstrijd over het Nederlandse slavernijverleden en de rol van de kerken

Driehonderd jaar slavernijverleden werkt door in de belevingswereld van alle betrokkenen. Verhalen van voorouders, gepubliceerde dagboeken, notulen van vergaderingen, literatuur, kranten, tijdschriften, prenten, schilderijen, wetten en regelingen zijn deel van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving.

 

Die erfenis is van invloed op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ zichzelf en elkaar zien als onderdeel van de Nederlandse maatschappij. De kerken spelen in deze culturele erfenis een rol. Vandaar dat de Lutherse Gemeente, in samenwerking met o.a. NiNsee en de Evangelische Broedergemeente, wil nagaan op welke manier het gemeenschappelijke slavernijverleden positief kan worden verwerkt.

 

Daartoe wordt een essaywedstrijd uitgeschreven met als thema: Het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol van de kerken hierin alsmede de doorwerking van dat verleden in het heden, waardoor de huidige en toekomstige generaties ‘witte’ en ‘zwarte’ Nederlanders de slavernij laten deel uitmaken van hun bewustzijn van de eigen geschiedenis; vervolgens dat bewustzijn een plaats geven in de Nederlandse samenleving en de trans-Atlantische verhoudingen.

 

Schrijvers uit Nederland, Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen zijn welkom. De taal is Nederlands. Studenten uit Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen worden evenals hun Nederlandse collega’s van harte uitgenodigd mee te doen.

 

Er zijn drie prijzen beschikbaar: een van € 1000, een van € 1500 en een van € 2500.

 

Essays kunnen tot 15 september 2019 worden ingestuurd bij de jury via essay2311@xs4all.nl. De uitslag wordt 23 november 2019 bekend gemaakt tijdens het symposium Heilzame Verwerking Slavernijverleden in de Oude Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam. De drie winnende essays zullen samen met de andere bijdragen van het Symposium worden gepubliceerd. De voorwaarden en beoordelingscriteria van de essay-wedstrijd zijn hier te vinden.

 

Organisatie essaywedstrijd en symposium: Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam (Brandpunt Stad en Diaconie), NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis), Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad & Flevoland, met medewerking van de Werkgroep Caraïbische Letteren.

 

 

Foto: Michiel van Kempen