gepubliceerd op 24 april 2019
Tussen politiek en publiek: politieke prenten uit een opstandige tijd 1880-1919

Bij Scriptum verscheen onlangs Tussen politiek en publiek. Politieke prenten uit een opstandige tijd 1880-1919, samengesteld door Eveline Kooshaas-Grosfeld en Marij Leenders. Politieke tekenaars zijn opiniemakers, net als de schrijvende pers. Het nieuws ‘knedend’ tot satire beïnvloeden zij de politieke opvattingen van het publiek. Beelden – direct als zij zijn – zijn vaak effectiever dan teksten zo blijkt. Tekenaars geven, kortom, mede vorm aan het openbare politieke debat.

 

In dit boek zijn ruim tachtig (spot)prenten uit de jaren 1880-1919 bijeen gebracht. De auteurs laten hiermee op een nieuwe manier de relatie tussen politiek en publiek zien. Het was een tijd van grote veranderingen in de Nederlandse politiek. Nieuwe groeperingen als de confessionelen en socialisten sloegen een bres in het liberale bolwerken brachten het buitenparlementaire politieke debat op gang. En terwijl op straat de roep om algemeen kiesrecht steeds luider klonk, werd binnen het parlement fel gedebatteerd over de onafwendbare grondwetsherziening. Al dit rumoer is te volgen op de afbeeldingen in Tussen politiek en publiek.

 

Omdat het publiek gedurende deze periode steeds meer betrokken raakte bij de politiek werd het voor parlementariërs belangrijk gekend te worden. Prenten waren hiervoor het medium bij uitstek, ook als zij de spot met je dreven. Want wie niet in beeld komt bestaat niet.

 

Tussen politiek en publiek. Politieke prenten uit een opstandige tijd 1880-1919, Uitgeverij Scriptum, paperback, 16 pag., € 24,95

ISBN: 9789463191661