gepubliceerd op 18 april 2019
Een nieuwe aflevering van TNTL

Onlangs zag de eerste aflevering van de jaargang  2019 van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde het licht. TNTL publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid.

 

In dit nummer staan naast de boekbeoordelingen een drietal artikelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een abonnement afsluiten kunt u doen via deze link.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Jaargang 135, 2019, nummer 1.