gepubliceerd op 12 april 2019
Verschenen: Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis

Bij Uitgeverij Verloren is onlangs Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis. Brieven van het thuisfront (1664-1665) verschenen, geschreven en bezorgd door Marijke van der Wal. Een jongeman op Italiëreis in de zeventiende eeuw is geen onbekend fenomeen. Wel is het uitzonderlijk om via aan hem gerichte brieven kennis te maken met zijn dagelijkse leefwereld en die van zijn familie. Michiel Heusch leert op reis Italiaans, raakt vertrouwd met het internationale handelsnetwerk van zijn invloedrijke vader, krijgt opdrachten om geschillen op te lossen en handelstransacties af te sluiten en leert hoe hij zich onder buitenlanders moet gedragen. Intussen woedt de pest, zijn er ziekte- en sterfgevallen in de familie en moet een erfenis worden afgewikkeld.

 

Marijke van der Wal, hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands, presenteert in het eerste deel van het boek de historische context en achtergronden van de migrantenfamilie Heusch, oorspronkelijk afkomstig uit Antwerpen, die in Hamburg in twee generaties een internationaal handelsimperium had opgebouwd. Ook behandelt zij de intrigerende taalcontactsituatie van de in het Nederlands geschreven brieven. Het tweede gedeelte bevat een uitgave van de brieven met inleiding en toelichting. Inzichten in opmerkelijke taalverschijnselen en gedetailleerde prijs- en handelsinformatie maken dit fraai vorm gegeven en geïllustreerde boek interessant voor zowel taalkundig geïnteresseerden als belangstellenden in sociale en economische geschiedenis.

 

Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis. Brieven van het thuisfront (1664-1665), Uitgeverij Verloren, paperback, 250 pag., €29,-

ISBN 9789087047757