gepubliceerd op 5 februari 2019
Een nieuwe aflevering van het TNTL

Eind vorig jaar zag de vierde aflevering van de jaargang  2018 van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde het licht. TNTL publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid.

 

In dit nummer staan naast de boekbeoordelingen een drietal artikelen: Cora Van de Poppe schreef over genitiefvariatie als instrument in Coornherts didactische programma, Laurens Ham, Leo Lentz, Henk Pander Maat en Fabian Stolk buigen zich over de vraag of romans en kranten sinds 1950 eenvoudiger zijn geworden en Alyssa Verhees belicht de twee kanten van ‘Landschap met vogels’ van Stefan Hertmans.

 

Via de website van Uitgeverij Verloren kunt u zich abonneren op het TNTL.