gepubliceerd op 7 januari 2019
‘Leve het leven. Over vrijheid en de biografie’ door Jolande Withuis

Bij Elsevier is het boekje Leve het leven. Over vrijheid en de biografie verschenen. Deze titel van Jolande Withuis bevat de uitgebreide en geannoteerde tekst van de 47ste Huizinga-lezing die ze op vrijdag 7 december jongstleden uitsprak in de Pieterskerk in Leiden.

 

De biografie was in Nederland lange tijd een weinig gewaardeerd genre. Inmiddels hebben lezers en schrijvers het levensverhaal omarmd en halen zelfs vuistdikke biografieën geregeld toptienlijsten. Withuis verklaart deze omslag uit de processen van individualisering, secularisering en ontideologisering die zich de afgelopen decennia hebben voltrokken.

 

Geïllustreerd met voorbeelden uit oude en nieuwe biografieën en uit haar eigen boeken over verzetsheld Pim Boellaard en koningin Juliana inventariseert Withuis de in haar ogen voornaamste verdiensten, valkuilen en dilemma’s van het genre.

 

Leve het leven. Over vrijheid en de biografie bevat naast de lezing ook een interview met Jolande Withuis, een levensschets van historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945), het commentaar van co-referent Elisabeth Leijnse en een kleine geschiedenis van de Huizinga-lezing.

 

Leve het leven. Over vrijheid en de biografie, Elsevier, paperback, 100 pag., € 12,95

ISBN: 9789463480611