gepubliceerd op 3 december 2018
Nieuwe titels in de DBNL

Ook in de donkere decembermaand zijn weer veel nieuwe titels in de DBNL te vinden. De DBNL brengt deze maand bijvoorbeeld  Beghinselen der weeghconst (1568) online,  van de Vlaamse wiskundige Simon Stevin,  waarin onder andere een van zijn verhandelingen over het Nederlands: ‘Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael’.

 

In Indonesische overpeinzingen staan de brieven die politicus Soetan Sjahrir, de latere eerste premier van Indonesië, tussen 1934 en 1938 schreef aan de Nederlandse Maria Duchâteau, met wie hij een ingewikkelde liefdesrelatie had. Sjahrir werd in 1934 verbannen door het Nederlandse gezag en schrijft in zijn brieven over zijn land en zijn ballingschap. De DBNL brengt deze maand de eerste druk van zijn overpeinzingen online, verschenen onder het pseudoniem Sjahrazad.

 

Verder deze maand veel romans van Rudolf Geel en Olaf J. de Landellmemoires van Willem Oltmans, werken van Boudewijn Büch en het van prachtige kaarten voorziene Voyagie ofte schipvaert van by Noorden om langes Noorwegen van ontdekkingsreiziger Jan Huyghen van Linschoten, ook wel bekend van het kinderliedje Jan Huigen in de ton.

 

Klik hier voor een volledig overzicht van de nieuwe titels van december.