gepubliceerd op 3 december 2018
Verschenen: Voor de geest en het moreel van de troepen. De kerken en de oorlog in Indonesië, 1945-1950

Bij Uitgeverij Verloren is de bundel Voor de geest en het moreel van de troepen. De kerken en de oorlog in Indonesië, 1945-1950 verschenen, onder redactie van Marleen van den Berg en George Harinck. De oorlog die Nederland na 1945 in Indonesië voerde, raakte de Neder­landse kerken direct. De Nederlandse en Indische kerken bevonden zich met hun geestelijken en gelovigen in het oorlogsgebied. Bovendien zonden de kerken aalmoezeniers en legerpre­dikanten met de troepen mee. Wat hield het werk van kerken in de oor­logsjaren in? Hoe keken de geestelijken ter plaatse en de kerken in Nederland aan tegen de strijd? Wat betekende de oorlog voor de Indonesische christenen? Deze bundel sluit aan bij het onderzoek naar de rol van het Nederlandse leger in deze oor­log.

 

Deze bundel verschijnt in de Passage Reeks en bevat bijdragen van onder anderen Jan Bank, Tjalling Bouma, Gert Oostindie, Herman Noordegraaf en Vefie Poels.

 

Voor de geest en het moreel van de troepen. De kerken en de oorlog in Indonesië, 1945-1950, Uitgeverij Verloren, paperback, 237 pag., € 25,-

ISBN: 9789087047221