vrijdag 14 december 2018 om 13:00 uur
Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
gepubliceerd op 25 november 2018
Tiele-Leerstoelendag 2018

De Dr. P.A. Tiele-Stichting en de Koninklijke Bibliotheek organiseren ook dit jaar weer een Tiele-Leerstoelendag. Op vrijdag 14 december aanstaande om 13:00 uur in de foyer van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag spreken twee van de bijzonder hoogleraren van de P.J. Tielestichting en hun promovendi over hun onderzoek.

 

De Tiele-leerstoelendag heeft dit jaar een dubbele thematiek. In het eerste gedeelte van de lezingenmiddag staat het onderzoek naar het verzamelen van boeken in de achttiende eeuw centraal. Prof. dr. Paul Hoftijzer, bijzonder hoogleraar boekgeschiedenis vanwege de Tiele-Stichting aan de Leidse Universiteit, bespreekt een uiterst merkwaardige bibliotheek van een van origine Duitse geleerde in Leiden, die tot nu toe geheel onopgemerkt is gebleven. Alex Alsemgeest, die in Leiden bij prof. Hoftijzer boekgeschiedenis heeft gestudeerd en wiens Masterscriptie over Zweeds-Nederlandse boekhandelsbetrekkingen dit jaar bekroond is met de scriptieprijs van de Tiele-Stichting, gaat in zijn lezing in op de befaamde bibliotheek van Charles de Geer in Leufstabruk. Beide lezingen worden gevolgd door discussie.

 

Na de pauze is de aandacht gericht op het moderne leesonderzoek. Prof. dr. Adriaan van der Weel, eveneens Tiele-hoogleraar te Leiden, gaat in op verschil tussen (bewuste) leesdoelen en (vaak onbewuste) leeseffecten. Niels Bakker, promovendus en onderzoeker van de Stichting Lezen, gaat in op zijn dissertatie-onderzoek naar verschillen tussen lezen van papier en lezen van het scherm. Welke effecten heeft het lezen van e-boeken op de leeservaring en het tekstbegrip, en maakt het verschil welk apparaat (e-reader, tablet) de lezer gebruikt? Ook hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Na de presentaties bent u van harte uitgenodigd voor de aansluitende borrel.

 

Aanmelden

In verband met de catering verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk zondag 9 december aan te melden bij het bureau van de Dr. P.A. Tiele-Stichting  via info@tiele-stichting.nl.