gepubliceerd op 17 november 2018
Lexicon van literaire werken op de DBNL

Vorig jaar bracht de DBNL het Lexicon van de jeugdliteratuur online, dit jaar is het de beurt aan het Lexicon van literaire werken, een omvangrijk naslagwerk waarin de belangrijkste literaire werken besproken worden die vanaf 1900 verschenen zijn in Nederland en Vlaanderen.

 

Het Lexicon van literaire werken verschijnt sinds januari 1989; eerst als losbladige uitgave in afleveringen, inmiddels als kwartaaltijdschrift. Het richt zich op een brede groep gebruikers, onder wie docenten Nederlands, leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten, maar is in de eerste plaats een ‘informatiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de moderne Nederlandstalige literatuur’, aldus de redactie in het woord vooraf.

 

De boeken in het lexicon, zowel proza als poëzie, worden doorgaans besproken volgens een vast stramien: achtergrond en ontstaansgeschiedenis, inhoud, interpretatie, context en waarderingsgeschiedenis. Iedere bespreking eindigt bovendien met een bibliografie. Dit alles onder leiding van een deskundige redactie, die in 2014 bestond uit Ton Anbeek, Jaap Goedegebuure en Bart Vervaeck.

 

De DBNL brengt 105 afleveringen van het lexicon online, uitgegeven tussen 1989 en 2014. In totaal gaat het om 685 lemma’s, oftewel 685 besproken werken, van Een voetreis naar Rome van Bertus Aafjes tot Vals licht van Joost Zwagerman.

 

Klik hier om naar het Lexicon van literaire werken te gaan.