donderdag 25 oktober 2018 om 15:45 uur
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen
gepubliceerd op 25 september 2018
Oratie Marc van Oostendorp in Nijmegen

Op donderdagmiddag 25 oktober aanstaande zal Marc van Oostendorp, erelid van de MdNL en hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit, zijn oratie aldaar uitspreken. De titel van zijn oratie luidt: Spreken voor leken in 45 minuten.

 

Zelden is er zo geklaagd over de taalvaardigheid van Nederlanders, en zelden is taalvaardigheid zo belangrijk geweest. Dat geldt op allerlei niveaus, van praktisch opgeleid tot hoogopgeleid. In zijn oratie bespreekt Marc van Oostendorp er drie: het middelbaar onderwijs, de universiteiten en de studie Nederlands. Scholieren mopperen over een saai schoolvak. Universitair docenten klagen over slecht geschreven scripties. Ondertussen kampen de opleidingen Nederlands met teruglopende studentenaantallen.

 

De oplossing die Van Oostendorp voorstelt: leer leerlingen, studenten en vooral studenten Nederlands beter hoe taal werkt – in het dagelijks leven en in de literatuur. Alleen als je begrijpt hoe het werkt, kun je je echt goed uitdrukken en je aan elke situatie aanpassen. Het gevolg van zulke ‘bewuste geletterdheid’: het schoolvak knapt ervan op, studenten vinden hopelijk een manier om zich met plezier en op academisch niveau uit te drukken. Het Nederlands speelt een centrale rol bij veel van die geletterdheid – en de opleiding Nederlands dus ook.

 

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de oratie.