gepubliceerd op 7 september 2018
Nieuwe edities van Slauerhoffs Verzamelde gedichten en biografie

Deze week is een nieuwe editie van de Verzamelde gedichten van J. Slauerhoff verschenen, bezorgd door Hein Aalders en Menno Voskuil. In deze volledig herziene leeseditie van de Verzamelde gedichten is alle poëzie van Slauerhoff voor het eerst in de juiste volgorde samengebracht. Alle door hem gebundelde en verspreid gepubliceerde gedichten en alle later in de nalatenschap aangetroffen poëzie zijn aangevuld met circa honderd niet eerder in de Verzamelde gedichten opgenomen verzen, waaronder Slauerhoffs studenten poëzie, vertalingen, en gewraakte spotverzen. Uit Verzamelde gedichten blijkt wederom dat Slauerhoff de grootste dichter van zijn generatie was.

 

 

 

 

 

 

 

Tevens zag een geheel herziene editie van de biografie Slauerhoff  het licht. Wim Hazeu verrichtte eerder zes jaar onderzoek naar het leven van Slauerhoff (1898- 1936), de nog steeds veelgelezen dichter en prozaïst, die als scheepsarts over vrijwel alle wereldzeeën zwierf. Zijn jeugd in Friesland, de Amsterdamse studententijd, de vele liefdesgeschiedenissen met als hoogtepunt zijn verliefdheid op de danseres Darja Collin, de hartstochtelijke literaire vriendschappen en vetes (met onder anderen E. du Perron), de zeereizen, de verwantschap met de Portugese fado-cultuur en de Chinese poëtische filosofie – alles komt aan bod.

 

Hazeus monumentale bekroonde biografie is herzien en uitgebreid met anekdotes en belangwekkende aanvullingen, waaronder citaten uit later ontdekte brieven.

 

 

 

Verzamelde gedichten, Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, gebonden, 1040 pag., € 34,99

ISBN: 9789038804002

 

Slauerhoff. Biografie, Uitgeverij De Arbeiderspers, gebonden, 856 pag., € 39,99

ISBN: 9789029525862