zaterdag 29 september 2018 om 14:00 uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
gepubliceerd op 31 augustus 2018
Laureatenmiddag 2018

Op zaterdag 29 september vindt in het Academiegebouw te Leiden onze jaarlijkse laureatenmiddag plaats. Tijdens deze feestelijke middag in het Academiegebouw zullen de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, de Dr. Wijnaendts Franckenprijs  en de Kruyskampprijs worden uitgereikt aan respectievelijk Lize Spit, Arjen Mulder en Herman Brinkman.

 

Ook staat tijdens deze laureatenmiddag de uitreiking van de Academische Jaarprijzen op het programma. De winnaars van deze prijzen voor de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie vindt u hier.

 

Last but not least zal ook voor het eerst de Elise Mathilde Essayprijs worden uitgereikt. Het winnende essay van Fien Veldman kunt u hier lezen.

 

Programma

13.30 Inloop met koffie/thee

14.00 Verwelkoming

door Jaap Goedegebuure, voorzitter van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde

14.05 Inleiding
Barber van de Pol over de MdNL en de prijzen

14.10 Elise Mathilde Essayprijs
Fien Veldman, ‘Grenzen, deuren en ogen open. Over het uitgestrekte Nederlandse
literaire landschap. De eigen natie in kosmopolitisch perspectief.’

Namens de Commissie van voordracht: Esther Op de Beek
Uitreiking door Pien van der Hoeven (Stichting Elise Mathilde
Fonds)

14.30 Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
Lize Spit, Het smelt (Das Mag)

Namens de Commissie voor schone letteren: Kester Freriks
Interview door Marc van Oostendorp

15.00 Dr. Wijnaendts Franckenprijs
Arjen Mulder, Wat is leven? Queeste van een bioloog (De
Arbeiderspers)

Namens de Commissie van voordracht: Feike Dietz
Nina Polak: Ode aan het essay

15.35 Pauze met koffie/thee

16.00 Kruyskampprijs
Herman Brinkman en Ike de Loos (†), Het Gruuthuse-handschrift
(Verloren)

Namens de Commissie van voordracht: Gijsbert Rutten
Muziek: Camerata Trajectina

16.35 Academische Jaarprijzen 2018

Beste masterscriptie: Aafje de Roest, Buurtvaders, een kritische lezing van
represent als performance door vier Nederlandse hiphopartiesten (Universiteit
Utrecht)

Beste artikel: Lucas van der Deijl, Saskia Pieterse, Marion Prinse en Roel Smeets, ‘Mapping the Demographic Landscape of Character in Recent Dutch prose’ (Journal of Dutch Literature)

Beste proefschrift: Daan Rutten, De ernst van het spel: Willem Frederik Hermans
en de ethiek van de persoonlijke mythologie (Universiteit Utrecht)

Namens de Commissie Academische Jaarprijzen: Yra van Dijk, die ook de
toelichting van de bekroonden op hun project modereert.

Yra van Dijk deelt de Nederlandse Boekengids uit, vergezeld van een korte
aanbeveling.

Aansluitend is er een receptie.

 

Aanmelden

Het bijwonen van de Laureatenmiddag is gratis. Gelieve u wel aan te melden
vóór woensdag 26 september a.s. bij Lies Klumper via liesklumper@casema.nl